Bureau Vaktechniek

De accountants- en fiscale adviesmarkt kenmerkt zich als één die sterk onderhevig is aan nationale en internationale sociaal-economische, politieke en financiële ontwikkelingen. Ook de niet aflatende stroom regelgeving heeft grote invloed op de opzet en inrichting van organisaties en op de wijze waarop de kwaliteit van de dienstverlening aan de cliënten moet worden gewaarborgd.

Kwesties op het gebied van accountantscontrole, verslaggeving en fiscaliteit vragen steeds meer om grondige analyse en zorgvuldige afweging. Niet alleen wordt de regelgeving steeds complexer, ook is sprake van een markt die sinds kort gekenmerkt wordt door een vergunningstelsel. Deze ontwikkelingen raken uiteraard ook het Nederlandse MKB, het marktsegment waarop Nexia Nederland zich voornamelijk richt.

Het Bureau Vaktechniek fungeert als kenniscentrum voor de accountants en fiscalisten van Nexia Nederland, zodat die op hun beurt hun cliënten optimaal van dienst kunnen zijn.

Het bureau volgt nauwlettend de ontwikkelingen op de vakgebieden accountancy en belastingadvies en brengt deze in kaart en is een vraagbaak voor alle kantoren van Nexia Nederland. Ook vervult het een coördinerende functie op het gebied van de opleidingen en permanente educatie.

Vincent Roelink

 

V.J.M. (Vincent) Roelink RA
Manager Bureau Vaktechniek Accountancy
T: +31 (0)53 850 4900

 

 

Lucia Sangster

 

mr. L.M.J. (Lucia) Sangster
Manager Bureau Vaktechniek Fiscaal
T: +31 (0)314 37 48 00

Bureau Vaktechniek