Nederland verliest zaak fiscale eenheid bij Hof van Justitie EU

Op 22 februari jl. heeft het Hof van Justitie EU arrest gewezen ten aanzien van de zaak over de fiscale eenheid vennootschapsbelasting (vpb).

In essentie oordeelt het Europese Hof van Justitie (hierna: HvJ) in haar arrest dat Nederland binnenlandse groepssituaties niet voordeliger mag behandelen doordat zij een voordeel hebben waar grensoverschrijdende groepen niet voor in aanmerking komen. Meer specifiek ging het in de procedure over de Nederlandse renteaftrebepaling (art. 10a Wet VpB 1969).
In de aanloop naar dit arrest heeft de Staatssecretaris op 25 oktober 2017 al reparatiewetgeving aangekondigd, voor het geval Nederland de zaak mocht verliezen. Nu Nederland de zaak heeft verloren, zal dit wetsvoorstel in het tweede kwartaal van 2018 in de Tweede Kamer worden behandeld. In dat wetsvoorstel staat dat de wetswijziging op 25 oktober 2017 met terugwerkende kracht in werking zal treden. Dit wetsvoorstel ziet op een aantal nogal technische regelingen die vanaf het genoemde tijdstip moeten worden toegepast alsof er geen sprake is geweest van een fiscale eenheid. Tot de indiening van het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer is er nog veel onduidelijkheid over de details van het wetsvoorstel.
De gevolgen van de spoedreparatie zijn sterk afhankelijk van iedere concrete situatie. Hoewel het wetsvoorstel terugwerkende kracht krijgt tot 25 oktober 2017, is het voor de toekomst mogelijk om extra belastingheffing te voorkomen. Dat vergt echter maatwerk door een deskundig belastingadviseur. Neem voor meer informatie contact op.

Nederland verliest zaak fiscale eenheid bij Hof van Justitie EU