Nederland verliest zaak fiscale eenheid bij Hof van Justitie EU

Op 22 februari jl. heeft het Hof van Justitie EU arrest gewezen ten aanzien van de zaak over de fiscale eenheid vennootschapsbelasting (vpb).

In essentie oordeelt het Europese Hof van Justitie (hierna: HvJ) in haar arrest dat Nederland binnenlandse groepssituaties niet voordeliger mag behandelen doordat zij een voordeel hebben waar grensoverschrijdende groepen niet voor in aanmerking komen. Meer specifiek ging het in de procedure over de Nederlandse renteaftrebepaling (art. 10a Wet VpB 1969).
In de aanloop naar dit arrest heeft de Staatssecretaris op 25 oktober 2017 al reparatiewetgeving aangekondigd, voor het geval Nederland de zaak mocht verliezen. Nu Nederland de zaak heeft verloren, zal dit wetsvoorstel in het tweede kwartaal van 2018 in de Tweede Kamer worden behandeld. In dat wetsvoorstel staat dat de wetswijziging op 25 oktober 2017 met terugwerkende kracht in werking zal treden. Dit wetsvoorstel ziet op een aantal nogal technische regelingen die vanaf het genoemde tijdstip moeten worden toegepast alsof er geen sprake is geweest van een fiscale eenheid. Tot de indiening van het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer is er nog veel onduidelijkheid over de details van het wetsvoorstel.
De gevolgen van de spoedreparatie zijn sterk afhankelijk van iedere concrete situatie. Hoewel het wetsvoorstel terugwerkende kracht krijgt tot 25 oktober 2017, is het voor de toekomst mogelijk om extra belastingheffing te voorkomen. Dat vergt echter maatwerk door een deskundig belastingadviseur. Neem voor meer informatie contact op.

Nederland verliest zaak fiscale eenheid bij Hof van Justitie EU

Nexia International wordt het negende grootste wereldwijde accountant netwerk

Nexia International (Nexia), een netwerk van onafhankelijke accountants- en advieskantoren, is verheugd aan te kondigen dat volgens het laatste International Accounting Bulletin (IAB) Wereldonderzoek het netwerk sinds vorig jaar één plaats is gestegen tot het negende grootste wereldwijde netwerk binnen de financiële dienstverlening, zoals gemeten aan de hand van inkomsten uit vergoedingen.

De financiële resultaten voor 2017 laten een totale vergoeding zien van meer dan US $ 3,62 miljard – een stijging van 13% ten opzichte van 2016.

Deze toename van de wereldwijde omzet is het gevolg van groei over het hele netwerk. De regio Azië-Stille Oceaan behaalde een spectaculaire groei van 62%, waaronder een verdubbeling van de provisie-inkomsten in China voor het tweede achtereenvolgende jaar.

De regio Noord- en Midden-Amerika liet een stijging zien van 8%, gematcht door Europa, het Midden-Oosten en Afrika, die met 7% groeiden.

Kevin Arnold, CEO van Nexia International, zei: “Deze indrukwekkende groei in het hele netwerk is geweldig nieuws en we zijn verheugd dat we zijn gestegen naar de 9e positie in de wereldwijde ranglijst.

Deze stijging van de provisie-inkomsten is een duidelijk bewijs dat we onze langetermijn groeistrategie voor het werven van hoogwaardige bedrijven in belangrijke en opkomende wereldmarkten met succes blijven uitvoeren.”

Nexia International wordt het negende grootste wereldwijde accountant netwerk